Om rapporten

Denne rapporten er utgitt av Bydel Bjerke, Oslo kommune, mars 2020

Prosjektleder: Mari Boysen 

Postboks 13 Økern 0508 Oslo 

postmottak@bbj.oslo.kommune.no 

Foto: Alle bilder er tatt av Bydel Bjerke dersom ikke annet er nevnt ved bildet. 

Forside: Bydel Bjerke 

Digital utgave: 07 Media 

Trykt utgave: 07 Media