Bydel Bjerke

Som ledd i Groruddalssatsingen gjennomfører Bydel Bjerke områdeløft på Linderud, Sletteløkka og Veitvet i samarbeid med lokale foreninger, virksomheter og innbyggere. Stedsanalysen er et kunnskapsgrunnlag for det arbeidet.